Privacy verklaring

van MooiGroendak

Webshop MooiGroendak.nl | AanlegGroendak.nl

MooiGroendak.nl en Aanleggroendak.nl gevestigd aan de Heijtsveld in Gemert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

MooiGroendak, Heijtsveld 159, 5421 GZ Gemert, 06 – 27 90 93 90. Webshop MooiGroendak (+AanlegGroendak) verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

✓ Voor- en achternaam
✓ Geslacht
✓ Adresgegevens
✓ Telefoonnummer
✓ E-mailadres
✓ Bankgegevens
✓ Overige persoonsgegevens die u actief deelt in correspondentie per email en/of telefonisch

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:
1) Om u, indien nodig, te kunnen bellen of te e-mailen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
2) Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

MooiGroendak neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of
-systemen, zonder dat daar een mens, bijv. een (ingehuurde) medewerker tussen zit.

De volgende computerprogramma’s of -systemen worden ingezet

> Outlook wordt gebruikt voor het versturen en ontvangen van e-mails.
> Excel en Word worden gebruikt voor het verwerken/opslaan van persoonsgegevens.
> Mailchimp of een ander programma kan worden gebruikt voor het verspreiden van nieuwsberichten.
> Facebook en Instagram kunnen worden gebruikt voor het verspreiden van nieuwsberichten en/of aanbiedingen.
> LinkedIn kan worden gebruikt voor het verspreiden van nieuwsberichten.

Persoonsgegevens/personalia

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens tot het moment dat u zelf verzoekt deze gegevens te verwijderen. Dan worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Uw gegevens worden alleen gebruikt om de uitvoering van werkzaamheden door webshop MooiGroendak mogelijk te maken zoals het bijhouden van een agendafunctie en een administratieprogramma. Alle programma’s waarmee wij werken voldoen aan dezelfde strenge wettelijke eisen voor beveiliging van persoonsgegevens. Facturering van geleverde diensten wordt eveneens verwerkt via een beveiligd systeem.

Toestemming voor publicatie van beeldmateriaal

MooiGroendak zal beeldmateriaal van klanten, relaties en leveranciers gebruiken voor:
✓ Publicatie op websites
✓ Publicatie op social media en gebruik in lokale media

Omdat u klant of leverancier van MooiGroendak/AanlegGroendak bent, verleent u toestemming om gemaakte beelden te gebruiken voor bovenstaande doeleinden. Wij zullen geen beeldmateriaal plaatsen dat schadelijk kan zijn voor u als persoon of organisatie. En alleen als u toestemming verleent, zullen er namen worden vermeld bij de beelden. U kunt op het door ons gebruikte beeldmateriaal geen vergoeding claimen.
U behoudt altijd het recht op verwijdering van het beeldmateriaal waarop u te zien bent. U kunt dan contact met ons opnemen. Wij kunnen u vragen om uzelf te legitimeren alvorens wij tot verwijdering overgaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Wij passen alleen technische en functionele cookies toe en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (1)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mooigroendak.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (2)

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

MooiGroendak en/of AanlegGroendak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@mooigroendak.nl

www.mooigroendak.nl | www.aanleggroendak.nl Heijtsveld 159, 5421 GZ Gemert, 06 – 27 90 93 90.a

Winkelwagen
Chat openen
Kunnen we je helpen?
Mooigroendak.nl
Hallo, ik ben Jolanda van Mooigroendak. Kan ik je ergens bij helpen? Stuur me gerust een whatsapp.